top of page
Ember_Logo.png
Voor elke editie kiezen we een
overkoepelend thema.

voorjaar 2021

Een leeftijd waarop sommigen nog op zoek zijn naar zinvolle manieren om hun wereld vorm te geven. Anderen hebben al heel wat stappen gezet in hun uitgestippelde toekomstplan. In deze editie zoeken we uit hoe twintigers hun wereld opbouwen, maar ook welke invloed de maatschappij heeft op dit maakproces.

22.1 _ EMBER-2.jpg

2   bubbels

We verkennen onze eigen bubbels en proberen we het onmogelijke: van buitenaf naar onze eigen bubbel kijken. Hoe moeilijk is het om bubbels te doen versmelten? Welke drempels werpt taal op en welke bruggen slaat ze? Kan je tussen bubbels leven of ben je voor je het weet verzwolgen door een nieuwe bubbel?

3   macht

voorjaar 2022

najaar 2023

Macht is een thema dat al van voor we begonnen aan de eerste editie van Ember op de plank lag. Het is een vluchtig begrip, dat zelfs door experts in sociologie nog sterk bediscussieerd wordt. Is macht iets dat we hebben of niet hebben? Of is het een soort sociaal kapitaal dat voortdurend van eigenaar kan wisselen, afhankelijk van het perspectief? Zijn sommige vormen van macht oneindig in tijd en ruimte? Of is elke machthebber kwetsbaar zodra we in vraag stellen waarom de dingen zijn zoals ze zijn? 

bottom of page