top of page
Ember_Logo.png
Voor elke editie kiezen we een
overkoepelend thema.

Een leeftijd waarop sommigen nog op zoek zijn naar zinvolle manieren om hun wereld vorm te geven. Anderen hebben al heel wat stappen gezet in hun uitgestippelde toekomstplan. In deze editie zoeken we uit hoe twintigers hun wereld opbouwen, maar ook welke invloed de maatschappij heeft op dit maakproces.

2   bubbels

We verkennen onze eigen bubbels en proberen we het onmogelijke: van buitenaf naar onze eigen bubbel kijken. Hoe moeilijk is het om bubbels te doen versmelten? Welke drempels werpt taal op en welke bruggen slaat ze? Kan je tussen bubbels leven of ben je voor je het weet verzwolgen door een nieuwe bubbel?

22.1 _ EMBER-2.jpg
bottom of page